Televizyon ve Çocuk

Televizyon, çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimine olan etkilerinde, bazı programlar çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi için yararlı iken bazıları ise önemli sorunları beraberinde getirebiliyor. Araştırmalardan yapılan çıkarımda çocukların televizyon sayesinde birçok zihinsel beceriyi iyi bir biçimde öğrendiklerini gösteriyor. Özellikle okul öncesi döneme yönelik programları izleyen çocuklar daha fazla cümle öğe bilgisine ve sözcük dağarcığına sahip oluyorlar bir taraftan da aşırı derecede televizyon izleyen çocukların ise diğer faaliyetlerinin engellendiği gerçeği karşımıza çıkıyor. Televizyona düşkün çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerinde çeşitli sorunlar gözlenebiliyor. Televizyona fazla maruz kalan çocukların kendilerini ifade edebilme kabiliyetlerini önemli ölçüde kaybettikleri gözlemleniyor. Bunun yanı sıra bilgi edinebilme konusunda tembelleşme, kitap okumama, ders çalışmama, sosyal faaliyetlerden uzaklaşma da söz konusudur. Fiziksel gelişimine olan etkisi, çocukların yatma saatlerinin geciktirdiği ve uyku probleminin ortaya çıktığı, hareketsizlik ve sonucunda kilo alımı, sürekli yorgunluk hissetme, çeşitli eklem rahatsızlıkları çekmelerine sebep oluyor.
Çocuğun televizyon programlarından olumsuz etkilenmemesi için ailelere önemli görevler düşüyor. Bunlar; Yıldız Dilek Ertürk’ün (2004: 276-277) çalışmasında belirttiği gibi çocuğun;

1. Televizyon izleme davranışını günde bir-iki saatle sınırlandırmak.
2. Televizyonda neyi seyrettiğinden haberdar olmak için içerikleri kontrol etmek.
3. Televizyonda gördüğü ve anlayamadığı şeyleri açıklamak.
4. Televizyon önünde yalnız kalmasını önlemek.
5. Televizyonu bir ödül ceza aracı olarak görmemesine zemin hazırlamamak.
6. Televizyondan bir çocuk bakıcısı olarak yararlanmasına fırsat vermemek.
7. Televizyon izleyerek bütün boş zamanını doldurmasına izin vermemek.
8. Televizyonda sadece reklam ve video kliplerle uyarılmasına izin vermemek.
9. Televizyon eşliğinde yemek yeme alışkanlığını kazandırmamak.
10. Televizyonda izlediği belirlenmiş programın bitiminde televizyonu kapamak.

Ebeveynler bu tedbirlerin haricinde şunu unutmamalıdırlar ki çocuklara birer modeller ve kendi alışkanlıklarını çocuklarının olumlu veya olumsuz gelişimlerine bağlı olarak düzenlemelidirler.

Share Social