Çocuğun doğal olarak içselleştirdiği rol oyunları, oyunlar oynayarak ve eğlenerek katıldığı sanatsal yaratmalar, yaratıcı dramada bir bir öğretim tekniği olarak kullanılır.

Peki ama Yaratıcı Drama etkinliklerinde hangi alanlar kullanılır?

* Doğaçlama: Anlık ortaya çıkan rol olarak tanımlanan doğaçlama, yaratıcı drama etkinlikleri esnasında belirtilen hedefe ulaşılması için kişilere birer rol tanımlanması olarak ifade edilebilir. Kısa bir hazırlığın ardından rol oyununa geçilir. Bu aşamada çocukların rollerini içlerinden geldiği gibi gerçekleştirmeleri esas alınır. Doğaçlama da okul öncesi çocuklar genellikle zorlanır. Bu nedenle okul öncesi çocuğa yaşamın bir doğaçlama olduğu ilk olarak anlatılması gereken noktadır.

* Rol oynama: Hem oynanan oyunlarda hem de doğaçlamalarla yer verilen rol oynamalarla sürdürülen yaratıcı drama, gerçek yaşamdan üstlenilen rollerin bulunulan ortam ve sürece yansıtılması ile pekiştirilir.

* Dramatizasyon: Çerçevesi belirlenmiş belirli bir konu, olay veya durumun, verilen rollere bağlı kalınarak hareket, taklit, mimik, jest ve sözlerle canlandırılması olarak tanımlanan dramatizasyon, okul öncesi yaratıcı drama etkinliklerinde daha çok kullanılır.

Pandomim: Yapılacak canlandırmanın söz kullanılmadan sadec ehareket, taklit, mimik ve jestlerle gerçekleştirilmesi anlamına gelen pandomim, mim olarak da isimlendirilir. Bazen müzik, bazen de özel kıyafetler kullanılarak anlatım dili zenginleştirilir.