Yaratıcı Drama uygulaması boyunca ilk yönergeyi veren, değerlendiren ve yeniden uygulayan kişi olan öğretmenin sorumluluğu büyüktür. Öğretmen yaratıcı drama etkinliklerinin tüm aşamalarında, grubun algısını açık tutmalı ve kontrol altında tutabilmelidir.

Yaratıcı Drama Öğretmeni etkinliğin konusunu belirlerken pek çok önemli noktayı göz önüne alır. Grupta yer alan çocukların düzeyine uygun, merak uyandıracak, mutluluk ve sevgi aşılayan, problem çözmelerine olanak sağlayan konuları tercih eden yaratıcı drama öğretmeni, etkinlik sırasında da grubun içinde aktif olarak yer almalıdır. Öğretmenin grubun içinde aktif olması beklenmeyen durumlara anında müdahale edebilmeyi de sağlar.

Yaratıcı Drama etkinliklerinin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için en büyük rol öğretmene düşmektedir.

Peki ama Yaratıcı Drama öğretmenlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?
Öncelikle Yaratıcı Drama öğretmeninin iyi bir gözlem yeteneğinin olması gerekir. Bütün etkinlikler boyunca çocukları rahat ve güvende hissettirip yakından da takip etmesi gereken yaratıcı drama öğretmeninin, çocuk oyunlarını bilmesi, drama ve tiyatroya da vakıf olması şarttır. Çalıştığı yaş grubunun gelişim özelliklerini iyi bilmesi gereken yaratıcı drama eğitmeni, sınıfındaki her çocuğu iyi tanıması, iletişim becerileri bakımından gelişmiş olması da önemlidir.

Bunların dışında Yaratıcı Drama öğretmenleri sabırlı, hoşgörülü, demokratik, güler yüzlü, güvenilir, değişime ve gelişime elverişli bir yapıya sahip, kendini rahatça ifade eden, empati özelliği bulunan, çalışma öncesi hazırlık ve plan yapan, olumsuz eleştiriden kaçınan bir kişiliğe de sahip olmalıdır.