Yaratıcı Drama çalışmalarında çalışılacak ortam ve mekan büyük önem taşımaktadır. Çocuğun daha kolay ve çabuk anlamasını, odaklanmasını sağlamak öğretmen tarafından oluşturulan iyi düzenlenmiş bir drama ortamından geçer.

14-16 kişinin rahat bir şekilde hareket edebileceği, çocuklar için güvenli, boş ve sessiz bir mekan ideal ortam olarak nitelendirilebilir. Çok geniş salonlar, grup içerisinde yer alan çocukların dikkatinin dağılmasına yol açabileceğinden uzak durulması gerekir. Drama sırasında çocuğun dikkatini dağıtmayacak malzemeler tercih edilmeli, ortamda ağırlıklı olarak minder kullanılmalı ve hareket kolaylığı sağlanmalıdır.

Eğer minder yerine ortamda sandalye bulunması gerekiyorsa mutlaka katlanır sandalyeler tercih edilmeli, böylece ihtiyaç dışı durumlarda yer tasarrufu sağlanılmalıdır.

Kapalı ortamlar dışında yaratıcı drama bahçede de gerçekleştirilebilir. Özellikle çocuklar bahçede gerçekleştirilen yaratıcı drama derslerini daha çok sevmektedir. Fakat bahçede yapılacak yaratıcı drama derslerinde, dikkati dağıtacak unsurların en az olmasına, düşme ve çarpma gibi tehlike kazalardan uzak durulmasına dikkat edilmelidir.