Kişiler arası iletişim ve bilgi paylaşımını arttırmak ve araştırmacıların kaynaklara daha kolay ulaşabilmesi için geliştirilen internet, bugün çok daha farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Tahmin edilenden daha fazla yaygınlaşan internet, özellikle çocuklar için bazen ciddi sorunlar ortaya koyabiliyor.

Kişiler arası iletişimi arttırmak amacıyla geliştirilen internet, artık kişilerin sosyal olarak bir araya gelmesini engelleyen bir iletişim haline gelmiştir. Artık kişiler yüzyüze görüşmek yerine, sanal dünya dediğimiz internet üzerinden görüşmeler yapıyor. Yüzyüze sohbetler yerini telefon, tablet, laptop gibi araçlar ile yapılmakta ve sosyal medya hesapları üzerinden mesajlaşmalar ağırlık kazanmaktadır. Teknolojinin bu derece ilerlemesi iletişimi kısıtladı ve farklı bir neslin de ortaya çıkmasına sebep oldu.

Çocuklarda bu durumdan ciddi anlamda etkilenmektedir. Bir çok ebeveynin çocuğunun internette çok fazla zaman geçirmesinden şikayetçi… Peki yoğun internet kullanımı ile internet bağımlılığı aynı şey midir? Bilgisayar başında çok zaman geçiren kişilerin internet bağımlısı olduğu doğru mudur?

Yoğun internet kullanımı ile internet bağımlılığı arasındaki fark nedir?

Bağımlılık Kriterleri;

  1. Çocuğun tek arkadaşının ekran olması.
  2. İnternet olmayınca yoksunluk krizi yaşaması.
  3. Giderek artan dozlarda internet kullanımı.
  4. Kullanımın hayat işlevselliğini bozması. ( Akademik, sosyal )

Yoğun İnternet Kullanımı Kriterleri;

Çocuğunuzun gerçek arkadaşlarının olması, ancak interneti haftada 35 saat ve üzeri bir zaman kullanması yoğun internet kullanıcısı olduğunun göstergesidir.

Eğer çocuğunuz gerçekten internet bağımlısı ise mutlaka bir uzmandan destek almak gerekmektedir. Ancak çocuğunuzun arkadaşları varsa, akademik ve sosyal hayatı iyiyse klinik müdahale gerektirmeyebilir. Klinik müdahaleye gerek kalmadan ebeveynin bazı sınırlamalarıyla yoğun internet kullanımının önüne geçilebilir. Ebeveynin burada sağlıklı sınır koyma stratejilerini uygulaması oldukça önemlidir. Sınırların katı, aşırı kısıtlayıcı olmaması gerektiği gibi serbest veya tutarsız da olmamalıdır.