Çocuklarda gelişimsel beceriler, temel düzey olarak aynı yaşta aynı oranda gelişim göstermeyebilir. Bazı çocuklar yaşıtlarından daha erken konuşup, okuyabilir veya matematiksel ve mantıksal işlemleri daha çabuk anlayabilir. Hatta bu çocuklar bazı şeyleri daha kolay hatırlayabilir. Çocukluktaki bu ilerlemeler ve bilişsel düzeydeki temel değişiklikler zeka olarak tanımlanan bir kavram olarak karşımıza çıkar.

Zekayı tanımlamak ve ölçmek çoğunlukla sorun çıkartmaktadır. Bir kişiye zeki demekle ne kastedildiğini söylemek aslında çok kolay değildir. Zeki olmak kavramı aklaşık 3 bin yıldır pek çok meslek grubu tarafından tartışılmaktadır.

“Sonuçları olumlu olan yeteneğe sahip olma”, ” hemen ve çabuk öğrenme”, “sebat”, “yaratıcı hayal gücü”, “iyi akıl yürütme”, “iyi hüküm verme ve kendi kendini aşma kapasitesi” zekayı tanımlayabilir.

Durağan ve pasif bir tutum içerisinde olan çocuk bilgi edinemez, sürekli olarak yeni, farklı, çözülmedik şeyleri keşfetmeye, bunları kendi bilgi deposuna sokmaya ve daha sonra eski bilgilerle değiştirmeye çalışması gerekir.

Uzmanlar tarafından, zeka tanımlarının yaşa, gelişime ve kültürel farklılıklara göre de değişiklik gösterdiği de belirtilmektedir.

Zekanın tanımlanması çok farklı olduğundan araştırmacılar, pek çok kişinin zeka testi ölçümleriyle zekanın ne olduğuna karar vermeyi öngörmektedir.

Zekanın ve başarının standardını test alanı olarak tanımlanan Psikometri, zeka, zeka testlerindeki sorulara doğru yanıt verme yeteneği olarak açıklanabilir.